Speciální typy hypoték

Americká hypotéka

U americké hypotéky není potřeba prokazovat účel, úvěr lze použít na cokoli.

Princip je jednoduchý: Dej do zástavy svůj dům, prokaž, že budeš splácet a s půjčenými penězi si dělej, co chceš.

Pro banku je rizikovější než klasická hypotéka, proto:

  • požaduje vyšší zajištění (maximální výše úvěru je 70% (někde 75%) hodnoty zastavované nemovitosti),
  • maximální výše úvěru je omezena, i kdyby zajištění bylo dostatečně vysoké (např. banka neposkytne vyšší úvěr, než 5 000 000 Kč i kdyby hodnota zastavované nemovitosti byla 20 000 000 Kč),
  • vyšší úrokovou sazbu,
  • maximální délka úvěru je zpravidla kratší.

Australská hypotéka

Marketingový název pro hypotéku, kde čím vyšší úvěr si dlužník vezme (při splnění všech podmínek požadovaných bankou), tím nižší úrokovou sazbu dostane.

Varování

Americká hypotéka může svádět k nepravostem. Zastavit vlastní nemovitost a vyrazit na cestu kolem světa, protože mi na to banka výhodně půjčila, není zrovna šťastný nápad. Vždy platí, že banka může zastavenou nemovitost prodat, když dlužník úvěr nesplácí.