Kontokorentní úvěr

Charakteristika

Další obchodní názvy: Povolené přečerpání, Povolený debet

  • Poskytují ho banky jako další službu k běžnému účtu.
  • Umožňuje kdykoli vybrat (v hotovosti i bezhotovostně) z běžného účtu víc peněz, než kolik činí jeho aktuální zůstatek.
  • Při čerpání kontokorentního úvěru (dále jen KTK) je zůstatek na běžném účtu záporný.
  • Čerpat KTK lze pouze do předem stanoveného limitu, ten je stanoven podle kvality (bonity) klienta a s ohledem na výši pravidelných příchozích plateb na běžný účet.
  • Zpravidla je nezbytné alespoň jednou za rok KTK zcela splatit alespoň na jeden den, aby se obnovil limit KTK na další rok.
  • Úroková sazba na KTK je poměrně vysoká.
  • KTK může být dobrým sluhou, ale i velmi špatným pánem.

Příklad

Limit Vašeho KTK volte v rozumné výši, maximálně do výše Vašeho pravidelného příjmu na běžný účet. Pokud už z KTK čerpáte, snažte se ho splatit co nejdříve, úrokové sazby se u KTK pohybují (r. 2017) cca mezi 15% a 20% p.a. Máte-li finanční rezervu, neváhejte ji na splacení využít.