Zadlužit se – ano či ne?

Dobrý vs. špatný dluh

Dobrý dluh je pro Vás přínosem, urychluje cestu k Vaší finanční pohodě.
Jak ho poznáte?

  • Přinese Vám víc, než kolik zaplatíte na úrocích a poplatcích, je to vlastně zároveň i určitá forma investice.
  • Věc pořízená na úvěr Vám bude sloužit ještě mnoho let po tom, co úvěr splatíte.
  • Splátka úvěru Vás nenutí se nepřiměřeně uskromnit.
  • Vytáhne Vás z velkého průšvihu a zabrání tak nějaké fatální škodě.

Špatný dluh je jako těžká koule, kterou si z vlastního rozhodnutí přivážete na nohu.
Má tyto vlastnosti:

  • Náklady na něj jsou vyšší než jeho přínosy.
  • Věc pořízená na úvěr nemá životnost o moc delší, než je doba splácení úvěru, nebo ji má dokonce kratší.
  • Splátka úvěru je velkým stresorem ve Vašem rozpočtu, výrazně přispívá k jeho nestabilitě.
  • Pořizujete se si za něj něco, co nutně nepotřebujete.

K zamyšlení

V posledních letech se nám tady šíří takový nešvar – žití na dluh. Stále více lidí nevidí v žití na dluh žádný problém. Bohužel nerozlišují mezi dobrým a špatným dluhem. A to pro ně může být, a často také je, osudovou chybou.