Důchod není jen o penězích!

Důchod je jednou z etap života

Léta dětství a dospívání jsou etapami, během kterých jste se připravoval/a na produktivní věk. Stejně tak byste se měl/a v produktivním věku připravovat na odchod do důchodu.

Podle článků v médiích to vypadá, jako by celá příprava měla spočívat jenom v nahromadění dostatečného množství peněz a pak bude ten důchod úplně skvělý. Ale nevěřte tomu. Peníze jsou samozřejmě důležité, ale stejně tak, ne-li důležitější, jsou i další oblasti.

Jednou z nejdůležitějších je oblast, která se týká smysluplné činnosti v důchodu – co budete dělat, aby Vás to bavilo a naplňovalo, abyste v tom viděl/a smysl.

Tímto tématem se budeme více zabývat v jiném kurzu.

K zamyšlení

Smyslem spoření na důchod je udržet si finanční pohodu i v této etapě života. A finanční pohoda může výrazně přispět i k pohodovému důchodu.