Doplňkové penzijní spoření – ostatní parametry

Výplata peněz

Dosáhnete-li věku 60 let a Vaše spoření trvalo alespoň 60 měsíců, můžete požádat penzijní společnost o výplatu z Vašeho penzijního spoření. Na výběr jsou tyto formy výplaty:

  • Jednorázové vyrovnání – necháte si všechny prostředky najednou převést na svůj běžný účet. POZOR – z výnosu fondu a z příspěvků zaměstnavatele Vám bude stržena daň (v roce 2017 činí 15%).
  • Starobní penze na určenou dobu – penzijní společnost Vám bude pravidelně vyplácet penzi. Můžete si zvolit po jak dlouhou dobu, minimálně 3 roky, a jak často (měsíčně, čtvrtletně). Při době výplaty do 10 let se nedaní příspěvek zaměstnavatele, nad 10 let se nedaní ani výnosy fondu ani příspěvky zaměstnavatele.
  • Úhrada jednorázového pojištění životní pojišťovně – uzavřete si smlouvu s životní pojišťovnou, která Vám bude vyplácet penzi z prostředků, které jste naspořil/a v penzijním spoření.

Ostatní formy výplaty

  • Odbytné – předčasně můžete své peníze z penzijního spoření vybrat nejdříve po tom, co naspoříte alespoň 24 splátek. Nedostanete státní příspěvky a musíte zpětně dodanit peníze, o které jste si předtím svůj daňový základ snižoval/a. Příspěvek zaměstnavatele a výnosy fondu zdaníte (15% v roce 2017).
  • Částečné odbytné v 18 letech – v roce svých 18 narozenin si může čerstvě dospělý účastník vybrat jednu třetinu naspořených peněz. Podmínkou je spořit alespoň 10 let. Poměrná část státních příspěvků, která odpovídá vybírané částce, je vrácena zpět státu.

Doplnění

Víte, že u Vyváženého a Dynamického fondu převede Penzijní společnost 5 let před dosažením důchodového věku účastníka jeho peníze do Konzervativního fondu, pokud účastník aktivně nevyjádří svoje přání zůstat v původním fondu? Toto opatření má zabránit poklesu objemu naspořených (investovaných) peněz těsně před důchodem v případě poklesu cen na akciových trzích.