• Cenný papír
    Potvrzení o nákupu nějaké cennosti, většinou dluhu (dluhopis) nebo majetku (akcie). S cenným papírem se dá zpravidla obchodovat.
  • Investování
    Namísto spotřebování peněz nebo namísto spoření se za peníze nakoupí investiční nástroj nebo jiný majetek s cílem peníze spotřebovat někdy v budoucnu a mezitím dosáhnout výnosu (dalších peněz). Investice by tak měla umožnit vyšší spotřebu v budoucnosti. Rizikem je, že požadovaného výnosu nebude dosaženo nebo dokonce dojde ke ztrátě části nebo celé investované částky.