Investování zvyšuje Vaši rychlost na cestě k finanční pohodě

Pošlete své peníze do práce

Peníze v rezervě na spořicím účtu jen líně čekají, až je někdy budete potřebovat. Pokud jich je již dost, více než 6 nebo dokonce 12 násobek Vašich pravidelných výdajů, pošlete je pracovat. Tedy vydělávat další peníze neboli zainvestujte je.

Investování je někdy vnímáno jako něco tajemného a zvláštního, jako oblast, kam mohou vstoupit pouze bohatí lidé, kteří navíc disponují zvláštními schopnostmi a neveřejnými informacemi. Skutečnost je mnohem prostší – investovat dnes může téměř každý, kdo má v pořádku svůj domácí rozpočet.

Investování je dnes nutnost
Důvodem, proč je nutné investovat, je neustálý růst cen většiny zboží a služeb (inflace). Za svoje úspory si tak koupíte stále méně a méně. Čím delší dobu své úspory necháte líně povalovat na spořicím účtu, tím méně si pak za ně můžete koupit.

Díky rozumnému investování nejen že udržíte krok s růstem cen, ale dokonce ho můžete i předběhnout. Budete si tak moci v budoucnu pořídit více, než kdybyste pouze spořil/a své peníze spořicím účtu, který nepřináší téměř žádný výnos.

Co je rozumné investování podle FinanceHrou.cz?

Rozumné investování znamená:

  • trpělivost – na výnos se prostě někdy musí počkat.
  • dostatečně dlouhý investiční horizont, alespoň 5 let, ale spíš 10 a více let.

Ta doba vypadá vždy mnohem delší, když se díváte dopředu. Ale když se otočíte zpět do minulosti, zcela určitě se Vám bude zdát, že předchozích 10 let uteklo nějak moc rychle.

 • rozkládat – nesázet vše na jednu nebo několik málo karet.
  Peníze je nutné rozložit mezi více investičních příležitostí, které na sobě nejsou přímo závislé.
 • nečekat nereálně vysoké výnosy.
  Základním cílem je dlouhodobě udržet krok s inflací a pokud možno ji i trvale překonávat.
 • vybírat si pouze investice s přiměřeným rizikem.
  Na někoho jdou mdloby, pokud jeho investice vykazuje ztrátu 10%, někdo je v klidu i při ztrátě 30%.
 • nepropadat panice, když je na trzích bouře.
  Zpanikařený investor totiž dokáže sám sobě nadělat mnohem větší škody, než krize na finančních trzích.
 • netrávit investováním příliš mnoho času.
  Přílišné sledování toho, co se děje na trzích bývá spíš kontraproduktivní, investor může mít nutkání provést nějakou unáhlenou akci, kterou si přivodí újmu.
 • zvyšovat svoje znalosti a zkušenosti s investováním.

Především to NENÍ investování, jak ho znáte z filmů „Vlk z Wall Street“ nebo „Riziko“.

Cena za jistotu

Spousta lidí se bojí investovat mají rádi tzv. jistotu, bezpečné uložení vlastních peněz. Neuvědomují si, že ta jistota je jednak relativní a jednak za ni musí „platit“ tím, že přicházejí o potenciální výnosy. Nehledě na nenasytnost inflace.

O kolik přijde pan Jistota na výnosech, když si svých 100 000 Kč schová do matrace místo toho, aby je rozumně investoval?
Předpokládáme průměrný výnos 3,5% p.a. (ročně).
Po 5 letech to je více než 18 000 Kč ušlých výnosů.
Po 10 letech více než 40 000 Kč.
A po 20 letech je to téměř 100 000 Kč.