OKRUH 4: INVESTOVÁNÍ

Motto: Investovat znamená poslat peníze do práce, aby přinesly další příjem a zkrátily tak cestu k finanční pohodě.

1/5 PROČTĚTE SI, CO MUSÍ XAVER VYŘEŠIT

Zlaťáky se shromažďují v truhle, ale jde to moc, moc pomalu. A válí se tam bez užitku, zatímco Xaver a jeho vesnice pracují a pracují…

Přečíst Xaverův příběh

2_okruh_dokončení

Na první pohled by se zdálo, že Xaver neměl důvod k tomu být nespokojen. Vesnice mu rostla před očima, jeho příjmy pomalu rostly. No a to byl důvod jeho nespokojenosti . Tedy to, že příjmy rostly pomalu. Když si nechal spočítat první odhady, kolik bude stát výstavba celého kamenného hradu, uvědomil si, že tímto tempem hrad nepostaví ani za sto let.

Ačkoli vyslal několik výprav, aby se pokusily nalézt zlato v blízkém i širokém okolí, nikdy se žádný žlutý kov nenašel. Našly se sice ložiska železné rudy, ale to ho nijak moc nepotěšilo.

Chtěl po vzoru svého otce zavést daně v penězích, ale bohužel jeho vesnice si vystačila pouze s výměnným obchodem. Po pravdě řečeno, ten výměnný obchod už začal narážet na hranice svých možností. Čím byla vesnice větší a bohatší, tím bylo obtížnější nalézt někoho, kdo by směnil např. boty za pytel obilí apod.

Xaver se občas chodil dívat do truhlice na svoje zlaťáky. Jednou na ně zase tak koukal a začalo mu vadit, že se tam v té truhlici bez užitku povalují. V hlavě se mu začal rodit odvážný plán. Tak odvážný, že dlouho hledal odvahu se do něj pustit.

4_okruh_zacatek

2/5 PROJDĚTE SI PEČLIVĚ VŠECHNY LEKCE

LEKCE 1:

Milník na cestě k finanční pohodě

Bez rozumného investování se k finanční pohodě nedostanete!
 
 

LEKCE 2:

Investování podle FinanceHrou.cz

Projíst vlastní budoucnost je velmi jednoduché. Odlišit spotřebu od investování je klíčové!

LEKCE 3:

Základní vlastnosti investic

K rozumnému investování patří dovednost „přečíst“ každou investiční příležitost, poznat, její výhody a nevýhody.

LEKCE 4:

Do čeho lze investovat

Pojďme se seznámit – jsem Vaše investiční příležitost.

LEKCE 5:

Přístupy k investování

Když dva dělají totéž, není to totéž!

LEKCE 6:

Investor začátečník

Jak vyrazit na cestu a neztratit se hned za prvním rohem.
 

3/5 OVĚŘTE SVÉ NABYTÉ ZNALOSTI

Zvládli jste všechny lekce? Co takhle kontrolní testík?

Spustit test

4/5 PŘEČTĚTE SI DOKONČENÍ XAVEROVA PŘÍBĚHU

 

Středověký byznys plán.

Přečíst Xaverův příběh

Nakonec se Xaver odhodlal. Rozhodl se za zatím naspořené zlaťáky vybudovat pořádnou cestu od hranic sousedního království a napojit ji na cestu, která vedla do sídla jeho otce. Že by Xaver byl takový vizionář, že by podporoval v té době neexistující turistický ruch? Kdepak!

Xaver uvažoval o tomto: Už dnes se tu a tam nějaký obchodník odvážil zkrátit si cestu přes Xaverovu vesnici. Většinou si pochvaloval, že cesta do sídla Xaverova otce je skutečně o mnoho dní kratší, ale na druhou stranu je ve strašném stavu, při špatném počasí z ní byla blátivá stoka a nedala se moc využívat. O riziku přepadení nějakými lapky ani nemluvě. Další věc, na kterou si obchodníci stěžovali, že vesničané nechtějí přijímat zlaťáky, protože je nemají kde utratit. Nejbližší tržiště bylo příliš daleko.

Xaverův plán byl geniálně jednoduchý, ale vyžadoval odvahu. Za naspořené zlaťáky nechá vybudovat pořádnou cestu, nechá ji střežit a k tomu ještě postaví ve své vesnici tržiště. Každý měsíc v neděli se bude konat trh, budou sem moci jezdit obchodníci z vnitrozemí i od sousedů. A hlavně, za použití cesty se bude vybírat mýto. Jeho hospodáři tak budou moci svoje přebytky prodat za zlaťáky a za ně si pak koupit to, co zrovna potřebují.

A pak už bude jednodušší zavést daně.

Safra, to bude peněz …

opatstvi_4-01

5/5 XAVERŮV PŘÍBĚH VE SVĚTLE NAŠÍ DOBY

Xaver po zralé úvaze dospěl k závěru, že peníze v truhle nenesou nikomu žádný užitek a bude lepší za ně něco přínosného pořídít. Investoval je do vylepšení přístupové cesty a vybudování nového tržiště. Byl to takový středověký podnikatelský záměr. A splnil svůj účel – investované peníze se ve formě mýta začaly vracet zpět a přinášely s sebou výnos.

Máte-li už dost naspořeno, následujte Xavera. Nemusíte hned vymýšlet svůj vlastní podnikatelský záměr, stačí, když se z Vás stane rozumný investor do cenných papírů.