OKRUH 3: NEZAPOMÍNEJTE NA POJIŠTĚNÍ

Motto: Život nelze naplánovat, ale rizika, která přináší, je možné snížit.

1/5 PROČTĚTE SI, CO MUSÍ XAVER VYŘEŠIT

Povodně, požáry, lupiči, neúrody – to vše zpomaluje Xaverův postup k vybudování bytelného hradu. Dá se s tím vůbec něco dělat?

Přečíst Xaverův příběh

2_okruh_dokončení

Xaverova vesnice vzkvétala. Zakládala se nová a nová hospodářství, přicházeli řemeslníci, někdy se cestou mezi hvozdy odvážil přijet i nějaký ten obchodník. Jenže i této vesnici se nevyhýbaly různé nepříjemnosti či dokonce katastrofy.
Tu a tam někdo nešetrně manipuloval s ohněm v chalupě se slaměnou střechou a už byl oheň na střeše. A to doslova. Povodně nepostihovaly jen sousední panství, ale někdy se prohnaly i Xaverovou vesnicí. Bohatství vesnice vábilo nejrůznější lupiče. Přepadali okrajové usedlosti, pobrali co mohli – dobytek, obilí, dokonce i kovové nářadí a náčiní a rychle zmizeli. Aby získali čas, mnohdy celé stavení podpálili. Hospodář byl rád, že jeho rodina vyvázla aspoň s holým životem. Pomoc hledali u sousedů a příbuzných, naštěstí hlady nikdo neumíral. Trvalo dlouho, než se rodina postiženého hospodáře opět postavila na vlastní nohy. Pro Xavera to znamenalo, že místo toho, aby hospodář a jeho rodina produkovali, tak naopak spotřebovávali.
Nebyl by to ale Xaver, kdyby něco nevymyslel.

zniceny_7

2/5 PROJDĚTE SI PEČLIVĚ VŠECHNY LEKCE

LEKCE 1:

Co je dobré vědět o pojištění

Správné pojištění Vás dokáže zvednout, když padnete na h..u.
 

LEKCE 2:

Potřebujete životní pojištění?

Produkt, u kterého nechcete, aby musel splnit svoje poslání.
 

LEKCE 3:

Druhy životního pojištění

Rizikové, investiční, kapitálové životní pojištění… Kdo se v tom má vyznat?

LEKCE 4:

Pojištění majetku a odpovědnosti

Bez tohoto pojištění se hůře spí.

LEKCE 5:

Ostatní pojištění, co byste měli znát

Úraz může bolet. I finančně.

3/5 OVĚŘTE SVÉ NABYTÉ ZNALOSTI

Zvládli jste všechny lekce? Co takhle kontrolní testík?

Spustit test

4/5 PŘEČTĚTE SI DOKONČENÍ XAVEROVA PŘÍBĚHU

 

Že by Xaver vynalezl pojišťovnu? No, vlastně, proč ne?

Přečíst Xaverův příběh

Jakpak si Xaver poradil s katastrofami nejrůznějšího druhu? Inu, chytře.
Domluvil se s vesničany na tom, že každé hospodářství, každá řemeslná dílna bude každý rok odvádět Xaverovi malou část své produkce. Osivo, stavební dříví, nástroje a nářadí, došky na střechu atd. Xaver bude mít za povinnost vše řádně uskladnit a zabezpečit, malou část bude moci použít pro potřeby své tvrze. Pokud nějaké hospodářství postihne katastrofa, bude si moci okamžitě vyžádat pomoc a z těchto zásob bezplatně čerpat na svoji obnovu. Vesničané si s Xaverem plácli. Nakonec, získali všichni. Malá část produkce odváděná na tvrz do skladišť nikomu nechyběla. Ti, kdo byli postiženi katastrofou, se brzy postavili na vlastní nohy. Všichni žili klidněji, protože věděli, že pokud katastrofa postihne je, nezůstanou na holičkách, nebudou závislí pouze na almužnách a pomoci svých příbuzných či sousedů.
A Xaver? Ten měl dvojí užitek. Jednak získal další zdroj pro budování hradu a zvelebování panství. A jednak tím, že postižení se z katastrof mnohem rychleji vzpamatovali a začali opět produkovat svoje výrobky. A kdopak asi z toho měl také užitek?

opatstvi_4

5/5 XAVERŮV PŘÍBĚH VE SVĚTLE NAŠÍ DOBY

Po několika katastrofách, které postihly jeho vesnici, si Xaver uvědomil, že se jim nedá úplně zabránit, ale lze se z nich poměrně rychle vzpamatovat, když na odstraňování následků budou dobře připraveni. A tak vlastně založil jednoduchou vzájemnou pojišťovnu.

Pojištění je velmi užitečné, pokud kryje rizika, která Vám reálně hrozí a pokud v případě pojistné události nezačne pojišťovna zneužívat různé výluky z pojistného plnění.

Jediným okamžikem, kdy můžete kvalitu svého pojištění účinně ovlivnit, je okamžik jeho sjednávání. Nestyďte se zeptat pojišťovacího agenta na cokoli, čemu nerozumíte nebo když nemáte jistotu, že pojistka je pro Vás užitečná. Klidně se ptejte písemně, prostřednictvím e-mailu, zůstane Vám v ruce písemná odpověď, a ta se jednou může hodit. Dostanete-li odpověď typu „mlha“, tedy nejasnou a zamlženou, poohlédněte se po jiném agentovi nebo i jiné pojišťovně.

Důležité je vědět nejen to, na co se pojistka vztahuje, ale i na co se nevztahuje, tedy jaké jsou výluky z pojištění.