Podílové fondy

Zvažte možnou ztrátu

Na investicích je nejatraktivnější výnos. Ale nejdůležitější je, jak se investor bude chovat, když jeho investice bude vykazovat ztrátu.

Reakce na ztrátu mohou být tři:

  1. Ztráta nervů, prodej investice, smíření se se ztrátou.
  2. Žádná akce, čekání, že se to srovná.
  3. Přikoupení investice, protože je zrovna ve slevě.

Investor by si měl určit, jaký pokles vydrží, protože to je stěžejní informace pro výběr konkrétního fondu. Je to i otázka psychické odolnosti.

Na finančních trzích dochází ke krizím, kdy cena akcií (resp. akciových indexů) poklesne i o 50%. Smíšené fondy poklesnou zpravidla méně, protože v jejich majetku jsou akcie zastoupeny pouze částečně.

Rozdílná je i doba, za kterou se cena fondu dostane zpět na předkrizovou úroveň. Opět je to otázka pevných nervů, ale také velké trpělivosti, aby investor vydržel čekat a neprodával zbytečně se ztrátou.

Dvě ROZHODUJÍCÍ otázky před výběrem fondu

Jak moc se bojíte? Vydržel(a) byste ztrátu fondu z posledních dvou krizí?
Jak dlouho trvalo, než se fond vzpamatoval z krize? Mohl(a) byste počkat tak dlouho?

Investor by si měl zvolit fond, jehož pokles během posledních dvou velkých krizí (roky 2001 a 2008) by ještě snesl a zároveň by vydržel čekat na „vzpamatování“ ceny.

Příklad

Investor hodlá postupně investovat až do částky 100.000 Kč. Předpokládá, že peníze nebude potřebovat asi 5 let. Domnívá se, že bude v pohodě i s poklesem o 15%, tedy na částku 85.000 Kč. Uvědomuje si, že má velkou šanci, že se hodnota časem vrátí zpět. Nevylučuje, že při takovém poklesu ještě do fondu něco přihodí. Zkoumá dva fondy, Opatrný fond a Odvážný fond. Oba fondy investují do dluhopisů a akcií na vydaných především ve vyspělých zemích (USA, Evropa, Japonsko), z menší části i v zemích rozvíjejících (Čína, Indie). Podílové listy vydávají v českých korunách.

Opatrný fond
Poklesy v krizích: 11,5% a 11,2%
Doba návratu na předkrizové hodnoty: 4 roky a 3 roky

Odvážný fond
Poklesy v krizích: 34,1% a 35,3%
Doba návratu na předkrizové hodnoty: 6 let a 5 let

Rozhodl se pro Opatrný fond, maximální historické poklesy se ještě vejdou do jeho tolerance 15%. Tím si zajistil, že bude klidně spát i v případě, že nastane obdobná krize, jako byly předchozí dvě.
Pokud by se mu „podařilo“ investovat těsně před krizí, počítá s dostatečně dlouhou dobou na to, aby na své investici alespoň neprodělal.