Výnosy podílových fondů

Jaký výnos můžete očekávat?

Předpovídat výnosy v oblasti investování je velmi ošemetné.

Orientačně:

  • Opatrné fondy dosahují průměrného výnosu 2% až 3% ročně.
  • Odvážnější fondy cca 4% až 5% ročně v průměru.

POZOR, jsou to průměry a čím odvážnější fond je, tím je i výnos rozkolísanější a o to hůře se dá odhadovat do budoucna.
U každé investice počítejte s tím, že aspoň nějaký čas můžete být ve ztrátě. Je to normální a kdo ztrátu v investicích nikdy nezažil na vlastní kůži, nemůže o sobě říct, že je investor.

Příklad

Opatrný fond vykazoval od roku 1995 do roku 2013 průměrný výnos 3,82% ročně.
Odvážný fond vykazoval od roku 1995 do roku 2013 průměrný výnos 4.64% ročně.
Rozdíl mezi oběma fondy není jen v dosaženém výnosu, ale i v kolísání hodnoty jednoho podílového listu a tedy i výnosu za jednotlivé roky, viz graf: