Rozdíl mezi spotřebou a investováním

Aktiva vs. Pasiva

Na rozdíl mezi spotřebou peněz a jejich investováním se můžeme podívat přes tok peněz domácím rozpočtem.

Vydělané peníze (příjmy) lze vydat za pasiva nebo aktiva.

Pasivum – peníze už z něj většinou nedostaneme, mnohdy vyžaduje další peníze na svoji údržbu. Vyžaduje náš čas i energii. Česky bychom řekli Spotřební majetek.
Aktivum – generuje další peníze nebo aspoň šetří náklady. Česky bychom řekli Investiční majetek.

Výstižně to znázorňuje toto schéma.

K zamyšlení

Je zajímavé, že většina z nás stráví mnohem víc času přemýšlením nad pasivy a výdaji než nad aktivy a příjmy.