Dlouhodobý investor

Charakteristika dlouhodobého investora

Vychází z předpokladu, že budoucnost nelze přesně předpovědět, ale lze ji zhruba odhadovat na základě minulosti. Je si vědom toho, že investování s sebou nese rizika, ale ví, jak je může omezit na přijatelnou míru. Zajímá ho, jak bude jeho investice vypadat za několik let nebo i desítek let.
Nenechá se vyvést z míry tím, že cena jeho investic padá nebo naopak, že prudce roste.

    1. Požaduje rozumný výnos, ví, jaký výnos je reálné očekávat, pokud vstoupí do investice s určitým rizikem. Výnosy z investic jsou pro něj spíš doplňkovým příjmem.
    2. Svoje investice sleduje pravidelně, ale ne moc často, jednou za čtvrt roku většinou stačí. Častěji, než jednou za měsíc, se k nim určitě nedostane.
    3. Vytváří si portfolio, svoje peníze má rozloženy mezi více různých investic. Obvyklé výkyvy cen na finančních trzích ho nechávají chladným. Je více aktivní při velkých propadech cen nebo pokud ceny na trzích rostou už příliš dlouho.
    4. Investice nakupuje s cílem držet je několik let nebo i desetiletí. Má dostatek trpělivosti, aby si počkal, až cena investice, kterou hodlá nakoupit, bude atraktivní, tedy bude dočasně nízko. Snaží se jít spíš proti investičnímu davu. Využívá pravidelné investování nebo svoji investici nakupuje postupně.
    5. Prognózy analytiků sleduje, ale příliš na ně nereaguje. Ví, že tyto prognózy se velmi často mění, bere je jako doplňkovou informaci. Více ho zajímají dlouhodobé trendy.

Může být dlouhodobý investor úspěšný?
Dlouhodobý investor připomíná farmáře, který zaseje, pečuje o svoji farmu a sklízí až po nějaké době. Umí si poradit i s příznivým i nepříznivým počasím. Nepotřebuje rychle zbohatnout. Spíš pro něj platí „nemusí pršet, stačí, když kape“.
Investování bere jakou nedílnou součást svého finančního života, nemusí to pro něj být zrovna hobby.

Co od dlouhodobého investora můžete slyšet

Tak v novinách už píší o tom, že akciové trhy za poslední roky úžasně vydělaly, spousta drobných investorů přesouvá svoje úspory do akciových fondů, aby se taky na těch výnosech podíleli. Hmm, tak to abych začal ve svém portfoliu postupně redukovat akciové investice. Nejspíš to v dohledné době zase zahučí dolů …
O pár let později:
Tak v novinách píší o krvavé lázni na akciových trzích, ztráty dosahují desítek procent. Hmm, tak to abych začal přikupovat svoje akciové investice …