RIZIKO – kolik mohu prodělat?

Co je to riziko v investicích?

Běžně se riziko chápe jako míra nebezpečí, ohrožení ve smyslu ztráty investovaných peněz. Ale to je jen jedna strana mince! Vhodnější je termín „míra předvídatelnosti“, protože obsahuje kromě nebezpečí i naději na mimořádný výnos. A o tom investiční riziko je!

Pokud investor „sází“ na jistotu, tj. chce předem vědět co nejpřesněji, kolik vydělá, může počítat pouze s nízkým výnosem.

Investor, který je ochoten snést nejistotu budoucích výnosů či ztrát, tedy nízkou míru předvídatelnosti, v konečném důsledku může vydělat výrazně více.

Příklad na porovnání dvou investic s různou mírou rizika

Výnosy investice „na jistotu“ jsou poměrně dobře předvídatelné, pohybují se v rozmezí od 70 do 105 Kč. Velmi pravděpodobně nehrozí nějaké zásadní překvapení, a to ani pozitivní ani negativní.
Výnosy „odvážné“ investice se pohybují v širokém rozmezí, předpovědět výnos je prakticky nemožné. Překvapení jsou na „denním“ pořádku.
Odměnou odvážnému investorovi za pevné nervy je výrazně vyšší celkový výnos oproti investici „na jistotu“.

Výnos Rok 2000 Rok 2001 Rok 2002 Rok 2003 Rok 2004 Rok 2005 Celkem
Investice „na jistotu“ 100 95 70 80 105 80 530
Investice „odvážná“ 70 400 -80 -200 500 300 990