Výnosy ze spoření

Další faktory ovlivňující výnos

Vedle výše úrokové sazby je několik dalších faktorů, které ovlivní konečnou výši Vašeho výnosu.

Doba uložení peněz – normálně platí: čím delší doba uložení, tím vyšší úroková sazba a tím vyšší výnos.
 
Způsob výplaty úroků:

  1. Přidávají-li se ke vkladu, pak se dále úročí nejen původní vklad, ale i vyplacené úroky a tedy celkový výnos je vyšší (odborně: složené úročení).
  2. Nepřidávají-li se ke vkladu, ale jsou vyplaceny vkladateli, pak se dále neúročí a nezvyšují celkový výnos (odborně: jednoduché úročení).

Způsob ukládání peněz:

  1. Postupné spoření menších částek
  2. Jednorázový vklad
  3. Postupné spoření menších částek přináší nižší celkový výnos ve srovnání s jednorázovým vkladem (viz příklad níže).

Zdanění výnosů
Úroky z vkladů jsou příjmem, který podléhá dani z příjmu.

  1. Tuzemci – platí srážkovou daň 15%
  2. Cizinci – mohou mít jiný zdaňovací režim dle legislativy jejich země

Zajímavost

Vliv složeného úročení na výnos se obecně velmi přeceňuje. Při krátkodobém spoření má prakticky zanedbatelný efekt. Složené úročení začne být významné, v závislosti na výši úrokové sazby, až při době delší než 5 nebo spíše 10 let.

Příklad

Postupné spoření menších částek přináší nižší celkový výnos ve srovnání s jednorázovým vkladem.

Např. při spoření 1 000 Kč po dobu 24 měsíců je celková výše úroků nižší než při jednorázovém uložení 24 000 Kč na stejnou dobu.

Důvodem je to, že při jednorázovém vkladu se celá částka úročí po celou dobu, kdežto při spoření se první měsíc úročí 1 000 Kč, druhý měsíc 2 000 Kč atd.