Mimořádné výdaje v domácím rozpočtu

Mimořádný výdaj vždy přijde

Mimořádný výdaj není součástí běžných výdajů domácnosti, nepočítá se s ním.
Přichází často neočekávaně nebo dřív, než byl očekáván.
Dochází pak k situaci, že pravidelný měsíční příjem nestačí pokrýt pravidelnou spotřebu a navíc i mimořádný výdaj.

Příjmy < Spotřeba + mimořádný výdaj

MUSÍ se nějak zaplatit. Rozhodující je, odkud na něj vezmete peníze. V principu existují pouze dva způsoby.

Příklad

V rodině pana Rozvážného vypověděla službu letitá automatická pračka, v rodině pana Nerozvážného dosloužila myčka nádobí.
Obě rodiny čeká mimořádný výdaj na pořízení nového přístroje ve výši 15 000 Kč.
Jak si s tím poradí?