Dva přístupy ke snížování výdajů

1. Složitější (často doporučovaný), ale málo účinný přístup

Krok č. 1: Inventura současných výdajů

Krok č. 2: Omezení určitých výdajů

Krok č. 3: Spoření/investování ušetřené částky

Snažíte se své výdaje dopředu plánovat a přitom zároveň určit, které výdaje omezíte. Na konci měsíce ušetřenou částku dáte stranou.

K tomu, abyste něco naspořil/a, musíte udržet peníze celý měsíc v peněžence nebo na účtu, abyste je mohl/a na konci měsíce dát stranou.

Existují různé internetové stránky, kde si můžete zaznamenávat svoje příjmy a výdaje. Lze je různě kategorizovat, zobrazovat v barevných tabulkách a grafech. Obdobnou službu nabízejí i některé banky v rámci elektronického bankovnictví, dokážou mnoho činností automatizovat a tak Vám usnadňují práci s evidencí. Je však otázkou, nakolik jsou tyto služby efektivně využívány.

Výhody

  • Uvědomíte si, za co utrácíte a v jakém množství.
  • Plánujete podrobně své výdaje.

Nevýhody

  • Vyžaduje ohromnou a pravidelnou sebekázeň při vedení domácího účetnictví.
  • Spoření/investování je až na posledním místě.
  • Výdaje se často jenom přelijí do jiných položek a na konci měsíce ke spoření nic nezbude. A tak se to opakuje dokola. Vždy se najde „objektivní“ důvod, proč to zrovna tento měsíc nevyšlo. Ale příští měsíc to určitě už vyjde.
  • Pokud se rozhodnete „obětovat“ výdaje na něco, co Vás těší, např. Vašeho koníčka, můžete se dopracovat k „depresi“ či špatné náladě.

Příklad

Manželé Kamil a Zita se rozhodli přistupovat šetrně ke svým finančním záležitostem. Kamil nastudoval patřičnou teorii a opatřil si aplikaci pro sledování příjmů a výdajů. Dohodli se, že se budou snažit každý měsíc něco ušetřit a tuto částku pošlou na spořicí účet. Kamil se snažil pečlivě hlídat výdaje, zapisovat je do aplikace a každý měsíc je vyhodnocoval.

Bohužel tu a tam se nemohl dopočítat – tu se ztratila účtenka, jindy se na nějaký výdaj zapomnělo. Ale i tak grafy a rozpočet v aplikaci vypadaly hezky, byly barevné a lahodily oku. Nějaká ta nepřesnost se dala tolerovat. Občas se ale jaksi nedostavovalo to plánované spoření. Pak přišly nestandardní měsíce – prosinec s Vánočním chaosem a se závodem v pořizování dárků, dovolená, kdy člověk má v hlavě cokoli jiného, jen ne nudné počítání a plánování výdajů. A spoření – no přeci příští měsíc to už určitě vyjde.

Kamila přestalo to domácí účetnictví bavit, začal ho čím dál víc odbývat, až se život vrátil do starých pohodlných kolejí …