ZÁVĚR

Základní smysl pojištění spočívá v tom, že umožnit zotavení z katastrofy.

Katastrofa je událost s velmi malou pravděpodobností výskytu, ale s velmi ničivými dopady do majetkové, životní a finanční situace člověka, případně firmy.

Pojištění s pojišťovnou nemá smysl proti neblahé události. Neblahá událost je událost s malými a krátkodobými dopady do životní, finanční či majetkové situace člověka.