Co je dobré vědět o pojištění

Princip pojištění

Hodně lidí (pojistníků) pravidelně platí malé částky (pojistné) do společného „fondu“, který vlastní a spravuje pojišťovna.

Pouze velmi malé množství lidí (pojištěných) čerpá z „fondu“ zpravidla větší až velké částky pro odstranění následků katastrof (pojistných událostí).
Pojišťovna si za správu pojištění účtuje odměnu z placeného pojistného. Používá ho na vlastní provoz a rozvoj a platí si svoje vlastní pojištění (zajistné) u tzv. zajišťovny.

Příklad na pojmy z pojišťovnictví

Paní Marie má dceru Žanetu a ta má manžela Standu. Marie myslí na všechno, a proto se rozhodla, že Standovi uzavře pojistnou smlouvu o životním pojištění na pojistnou částku 1 000 000Kč. Pojištěnou osobou je Standa. Pojistnou událostí je Standovo úmrtí a Standova trvalá invalidita. Obmyšlenou osobou je Žaneta.
 
Marie, jako pojistník, platí každý měsíc pojistné ve výši 1 000Kč. Pokud by Standa zemřel, pojistnou částku (tj. 1 000 000Kč) by obdržela Žaneta. Pokud by se Standa dostal do trvalé invalidity, obdržel by pojistnou částku Standa.
 
Pokud by si Standa se Žanetou vzali hypoteční úvěr, mohou se s hypoteční bankou a s pojišťovnou dohodnout, že Standovu životní pojistku vinkulují ve prospěch banky. Pak by v případě Standovy smrti nebo trvalé invalidity obdržela pojistnou částku banka a umořila by tak část hypotéky.