ZÁVĚR

Pojištění nedokáže zabránit katastrofě, ale dokáže urychlit zotavení z jejích následků.

Peněz na dobré pojištění by Vám nemělo být líto, pomáhají těm, na které katastrofa dopadla.

I když pravděpodobnost katastrofy je velmi malá, nikdo před ní není automaticky v bezpečí.

V následujících lekcích jsou stručně charakterizovány jednotlivé typy pojištění s cílem vystihnout jejich nejdůležitější podstatu a smysl. Podrobné info pak lze získat na webových stránkách jednotlivých pojišťoven.