Kapitálové životní pojištění

Základní charakteristiky

  • Rizikové životní pojištění + spoření = kapitálové životní pojištění.
  • Zahrnuje pojištění pro případ smrti nebo dožití, tzn. že pokud nedojde k pojistné události, pojištěný dostane na konci pojistné doby naspořené prostředky + úrok.
  • Pojistná částka může být pro obě rizika stejná nebo je možno zvolit pojistné částky odlišné. Sjednaná pojistná částka pro případ dožití je včetně garantovaného zhodnocení (tzv. technické úrokové míry).
  • POZOR: platba pojistného je navýšena o spořící část, tedy je vyšší ve srovnání s rizikovým životním pojištěním.
  • O tom, jak je spořící složka investována, rozhoduje pojišťovna, ne klient. Pojišťovna garantuje minimální výši zhodnocení prostředků určených na spoření, nesmí však být vyšší než tzv. technická úroková míra, kterou vyhlašuje ČNB. Pokud pojišťovna dosáhne hospodařením se svěřenými prostředky vyššího zhodnocení, může svým klientům vyplatit více.

Jakým způsobem dosahuje pojišťovna zhodnocení získaných peněz?

Ukládá je u bank nebo, a to především, je investuje na finančních trzích. V drtivé většině do kvalitních, zpravidla státních dluhopisů.

Co se vlastně děje s penězi, které pojišťovně pošlou její klienti na kapitálové životní pojištění?

Pojišťovna si z nich strhne poplatky za správu pojištění. Další část použije na pokrytí rizik, u mladších klientů méně, u starších více. Tato část zhruba odpovídá platbě pojistného na rizikové životní pojištění. Teprve to, co zbude, vytváří tzv. kapitálovou rezervu, kterou pojišťovna investuje. Část výnosů z investic připíše svým klientům. Nesmí to však být méně, než technická úroková míra. Pokud by se pojišťovně nepodařilo svěřené prostředky zhodnotit alespoň o technickou úrokovou míru, musela by klientům doplácet ze svého.
Investiční riziko tedy nese pojišťovna.

Další výhody

Toto pojištění je spojeno i s níže uvedenými výhodami:

  • Možnost snížení daňového základu u fyzických osob o sumu zaplaceného pojistného, ale maximálně o 12 000 Kč. Podmínkou je mimo jiné minimální doba trvání smlouvy do 60-ti let věku pojištěného a zároveň minimální doba placení 60 měsíců.
  • Možnost příspěvků zaměstnavatele pojištěného. Pro zaměstnavatele jsou platby příspěvků na kapitálové pojištění daňově uznatelným nákladem.
  • Kapitálovou rezervu nebo její část lze vybrat nebo naopak navýšit mimořádnými vklady. Mimořádné vklady a výběry navyšují, resp. snižují objem naspořených prostředků, neovlivňují pojistnou složku.

Příklad

Anna uzavřela kapitálové životní pojištění do 65 let. Pojistná částka na smrt a dožití je rovný 1 000 000 Kč. Anna se připojistila i na závažná onemocnění na částku 300 000 Kč. Po deseti letech trvání pojištění je jí diagnostikováno jedno z vážných onemocnění, na které se vztahuje pojistka, a následně je jí vyplacena pojistná částka ve výši 300 000 Kč. Anna se úspěšně vyléčí a v 65-ti letech je jí vyplacena částka 1 000 000 Kč za dožití.