Jaké životní pojištění je vhodné právě pro Vás?

Na jaká rizika se pojistit?

Pokud Vás napadla tato otázka, gratulujeme! Pochopili jste, že životní pojištění je velmi variabilní produkt, v rámci kterého si lze zvolit, jaká rizika budou pojištěna.

Ale pojištění každého rizika něco stojí, není zadarmo. Pojištění všech doposud uvedených rizik by Vám mohlo udělat slušnou díru do rozpočtu.

Dobrou zprávou je, že na všechna rizika se pojišťovat nemusíte. Stačí se je trochu zamyslet…

Časové hledisko

Zvažte, jaký dopad by případná katastrofa měla z hlediska doby výpadku příjmu. Rozlišujeme:

  • krátkodobý výpadek příjmu (v rámci několika týdnů a měsíců),
  • dlouhodobý výpadek příjmů (měsíce až roky),
  • nevratný výpadek v případě smrti.

Zamyslete se,

  • zda by Vám při krátkodobém výpadku příjmů stačila pomoc od státu či samopojištění i za cenu, že byste se musel/a dočasně uskromnit,
  • jestli máte dostatek naspořených peněz nebo dokonce pasivních příjmů, které by Vás podržely v případě dlouhodobého výpadku příjmů,
  • v případě, že máte úvěry, jak by na tom byli Vaši blízcí v případě Vaší smrti. Zatímco dlouhodobý výpadek příjmů může někdy skončit (uzdravení z dlouhodobé nemoci), smrt je nevratná a nedá se vzít zpět.

Tip

Pokud jste živitel/ka rodiny nebo máte větší úvěr, pojistěte se určitě na obecnou smrt (tj. bez specifikace důvodu smrti).

Pojistěte se na dlouhodobé výpadky příjmů, pak Vy i Vaši blízcí snadněji překonáte případná nepříznivá období jako je vážná nemoc, vážný úraz, invalidita atd.