Životní pojištění

Na jakou částku se pojistit?

Obecně na takovou, která nahradí výpadek příjmu zemřelé, pojištěné osoby na dobu cca 3 až 5 let. Menší částka pozůstalým tolik nepomůže, vyšší částka by znamenala zbytečně vysokou platbu pojistného. Je dobré přihlédnout i k celkovým úsporám domácnosti, pokud jsou dostatečně vysoké, stačí pojištění na nižší částku a tedy i s nižšími měsíčními platbami pojistného.

Jaké další služby může obsahovat životní pojištění?

K životnímu pojištění nabízí pojišťovny často několik doplňkových služeb.

Možnost indexace platby pojistného a pojistné částky – pojišťovna automaticky a bez nutnosti souhlasu pojištěného nebo pojistníka zvýší platbu pojistného a /nebo pojistnou částku podle míry inflace.
Možnost platebních prázdnin – V případě tíživé finanční situace se lze s pojišťovnou dohodnout na přerušení plateb pojistného, aniž by zanikla pojistná smlouva.
Možnost změny výše placeného pojistného i pojistné částky
Možnost výběru pojištění dalších rizik, např. pojištění vážné nemoci, trvalé invalidity následkem nemoci nebo úrazu apod.
Možnost změny oprávněných osob

Příklad

doplnit