ZÁVĚR

Neživotním pojištěním chráníte svůj majetek. Při jeho sjednávání se dávejte pozor, na co se pojištění skutečně vztahuje.
Vždy dávejte pozor na podpojištění. Při změnách (přístavba, rekonstrukce nemovitosti, rozšíření vybavení domácnosti apod.) své pojistné smlouvy aktualizujte!
Samopojištění používejte jen doplňkově pro zvýšení spoluúčasti ve smlouvě s pojišťovnou, čímž snížíte platbu pojistného.
Rozhodující pro výběr konkrétního pojištění a pojišťovny je rozsah a kvalita pojistného krytí, cena je až na druhém místě.