Jaké poradce rozlišujeme

2. Nezávislí „provizní“ poradci

Pracují na živnostenský list (OSVČ), zastupují určitou firmu podnikající v oblasti finančního poradenství. Tato firma zastupuje více finančních institucí, takže paleta poskytovaných produktů je široká. V nabídce mají produkty několika pojišťoven, stavebních spořitelen, správců podílových fondů, hypotéky od několika bank atd.

Příjem těchto poradců je opět zcela závislý na provizích z prodaných produktů. O jejich nezávislosti lze úspěšně pochybovat, resp. tato nezávislost spočívá pouze v tom, že jejich nabídka finančních produktů není závislá pouze na jedné finanční instituci.

Mnohdy nabízejí sestavení finančního plánu zdarma, ale jejich motivací je na základě tohoto finančního plánu prodat finanční produkty a inkasovat provizi.

Jejich střet zájmů hodnotíme jako vysoký.

Finanční poradci se zárukou?

V České republice pracuje od roku 2010 sdružení EFPA, je součástí sítě EFPA Europe (European Financial Planning Association). Zabývá se vzděláváním finančních poradců a zajišťuje jim certifikační zkoušky, udržuje etický kodex.
Stručně řečeno, snaží se kultivovat a zkvalitňovat finanční poradenství a tím zlepšovat jeho pověst. U poradce, který má certifikát od EFPA, máte určitou záruku jeho odborné kvality.