ZÁVĚR

Situace na poli finančního poradenství zatím není taková, abyste se mohl/a zcela lehkomyslně vydat do péče jakéhokoli finančního poradce. Riziko, že narazíte na „poradce“, je vysoké.

Účinnou obranou proti „poradcům“ jsou Vaše vlastní znalosti a zkušenosti týkající se financí. Díky nim dokážete odlišit „poradce“ od poradce a vyhnout se problémům a ztrátám.

Skutečnému poradci, který je odborně zdatný a pracuje poctivě ve Vašem zájmu, bude Vaše finanční vzdělání usnadňovat práci.

„Poradce“ se vyděsí, že narazil na potížistu a pravděpodobně o Vás ztratí zájem.

Pokud se Vám podaří navázat dlouhodobou spolupráci s dobrým poradcem, který Vám i lidsky sedí, Vaše cesta k finanční pohodě se může výrazně zkrátit.