LEKCE 2: VLASTNÍ AUTOMATICKÝ SYSTÉM

Motto: Když všechny svoje příjmy projíš, copak Ti asi nakonec zbyde?

Domácí rozpočet musí být přebytkový – kromě spotřeby musí pokrýt i spoření a investování.