OKRUH 8: SHRNUTÍ KURZU

Motto: Kdo pochopil Xavera, spěje k finanční pohodě.

1/5 PROČTĚTE SI, CO MUSÍ XAVER VYŘEŠIT

Xaver je teď v jednom kole, na svou vesnici si už skoro ani nevzpomene. Hrozí ji snad zapomenutí a úpadek?

Přečíst Xaverův příběh

Uplynulo několik dlouhých let. Xaverova vesnice se dále rozvíjela. I když, vesnice, už to bylo spíš městečko. Jeho centrem bylo veliké tržiště, na kterém se pravidelně každý měsíc konaly velké trhy, kam se sjížděli lidé nejen ze širokého okolí, ale dokonce i ze sousení země.

Místní sedláci a řemeslníci měli co nabídnout. Jejich počet stále narůstal, stejně tak i počet druhů pěstovaných plodin a řemeslných výrobků.

A kdopak se staral o to, aby vše fungovalo tak, jak má? Kdo bránil obyvatele i těch nejosamělejších statků před nájezdníky, lapky a jinými neřády? Kdo za to vybíral daně?

opatstvi_6-1

2/5 PROJDĚTE SI PEČLIVĚ VŠECHNY LEKCE

LEKCE 1:

Xaverův příběh versus dnešní doba

Jak tenkrát, tak i teď.
 

LEKCE 2:

Vlastní automatický systém

Když všechny svoje příjmy projíš, copak Ti asi nakonec zbyde?

LEKCE 3:

Vábnička do dalšího kurzu

Začátek je ta nejdůležitější součást každé práce. (Platon)

3/5 OVĚŘTE SVÉ NABYTÉ ZNALOSTI

Zvládli jste všechny lekce? Co takhle kontrolní testík?

Spustit test

4/5 PŘEČTĚTE SI DOKONČENÍ XAVEROVA PŘÍBĚHU

 

Král ve výslužbě rekapituluje.

Přečíst Xaverův příběh

Jednoho krásného letního večera si nechal Xaverův otec, dnes již bývalý král, prostřít večeři na ochozu hradní věže. Při popíjení vína, samozřejmě z vlastní vinice, se rád díval na Xaverovo (i trochu vlastní) dílo. Rozléval se v něm pocit spokojenosti, ba dokonce i trochu té otcovské pýchy. Lepší podzim života si snad ani nemohl přát! Dožil se na svou dobu úctyhodného věku 60 let, zdraví mu stále sloužilo. Občas si i se svojí služebnou tak trošku zalaškoval … Na Xaverově hradu bylo o něj skvěle postaráno, přesto nezahálel, stále byl činorodý. Kromě obvyklých šlechtických kratochvílí jako jsou lov či zdokonalování se v šermu (jak již bylo řečeno, těšil se výbornému zdraví), se věnoval dalšímu rozvoji vesnice, dokonce pomáhal zakládat další osady. Občas posloužil Xaverovi dobrou radou při řešení složitých státních záležitostí. Inu, dalo by se říct, důchod více než královský.

Jak tak shlížel z věže dolů na městečko, opojen nejen vínem (mírně), ale i vlastní spokojeností (to už více), neubránil se zvolání: “ Xavere, synku, pěkně jsi mi to tu na stáří zařídil a tento zapomenutý kraj zvelebil! Jsem na Tebe pyšný!”

8_okruh_dokonceni

5/5 XAVERŮV PŘÍBĚH VE SVĚTLE NAŠÍ DOBY

A nakonec to všechno dobře dopadlo! Svojí pohody dosáhli jak Xaver a jeho otec, tak i obyvatelé vesnice, kdysi tak zbídačené. Byla to cesta trnitá, ale Xaverova vytrvalost a houževnatost nakonec přinesly své ovoce.

Věříme, že znalosti získané v tomto kurzu Vám pomohou zdolávat překážky na cestě k Vaší vlastní finanční pohodě.

Nejdůležitější je na tuto cestu vyrazit a vydržet!