Půjčky přes internet

Co to vlastně je?

Jedná se o poměrně nový způsob půjčování peněz prostřednictvím internetu, tzv. internetové platformy. Můžete se setkat s různými názvy: půjčky mezi lidmi, person-to-person lending (P2P), social lending, sociální půjčky, přímé úvěrování.
Firma, která platformu provozuje, je prostředníkem mezi lidmi, kteří peníze mají a chtějí je někomu půjčit, a lidmi kteří je nemají a potřebují úvěr. Za zprostředkování si účtuje provizi od obou stran. Dlužník platí zpravidla jednorázový poplatek, investoři pravidelný roční poplatek.

Z hlediska dlužníka je půjčení peněz v principu shodné s půjčením od banky. Provozovatel platformy posuzuje kvalizu dlužníka, jeho schopnost a ochotu úvěr splácet, posuzuje obdobné dokumenty a informace. Uzavírá s dlužníkem úvěrovou smlouvu. Posílá dlužníkovi peníze při čerpání úvěru a inkasuje splátky. Vymáhá nesplácené úvěry.

Rozdíly mezi bankou a platformou

Především vše probíhá přes internet. Po schválení žádosti dlužník ještě čeká, zda se najde dostatek investorů, kteří se na jeho úvěr složí. Samozřejmě přes internet, v rámci tzv. aukce.
Peníze ze splátek nezůstanou platformě, ale ta je dále posílá investorům.

Využívat úvěry od platforem?

Obecně řečeno, proč ne. Jedná se o novou alternativu k jiným poskytovatelům úvěrů, výhodou je sjednávání přes internet. Opět platí, že na místě je obezřetnost, protože i mezi provozovateli platforem jsou rozdíly. Posuzujte podmínky konkrétní nabídky, není od věci nechat si vypracovat nabídek více a vybrat z nich tu nejlepší. Věnujte hodně pozornosti tomu, zda provozovatel platformy je důvěryhodný a jaké jsou jeho obchodní podmínky.

K zamyšlení

Půjčování přes internet je fenoménem doby internetové. Díky internetu a vysoké míře automatizace se platformy snaží minimalizovat svoje náklady a díky tomu nabízet levné služby. Platformy se snaží prezentovat, že na rozdíl od klasických bank, jsou pružnější, vstřícnější, transparentnější, levnější. Pokud se podaří platformám tyto sliby dlouhodobě dodržovat, bude to mít možná jeden nečekaný efekt. Pod tlakem nebankovní konkurence se začnou měnit i banky, což ostatně již probíhá.