LEKCE 4: ZADLUŽIT SE - ANO ČI NE?

Motto: Úvěry jsou jak oheň. Mohou pomoci, ale můžete se také ošklivě spálit.

Rozumné a obezřetné využívání úvěrů může přispět k rychlejšímu dosažení finanční pohody.

Naopak špatně použité úvěry mohou mít destruktivní vliv na domácí rozpočet.

Jaký je tedy rozdíl mezi dobrým a špatným dluhem?