OKRUH 6: ZABEZPEČENÍ NA STÁŘÍ

Motto: Co si v mládí našetříš, ve stáří jako když najdeš.

1/5 PROČTĚTE SI, CO MUSÍ XAVER VYŘEŠIT

Starý král se rozhodl navštívit Xavera – že by šlo o inspekční cestu?

Přečíst Xaverův příběh

5_okruh_dokonceni
Král se zamyšleně díval z okna své komnaty. Čekal na svého věrného rádce Hynka. Konečně přišel. “Můj králi, poslové mi hlásí, že vše běží podle plánu. Xaver dokončuje stavbu hradu a ta jeho vesnice roste a vzkvétá.”
“Hmm, ale píše čím dál méně a méně. Nebýt tvých zvědů, tak se skoro nic nedozvím. Ale což, asi je dost zaneprázdněn. Tak hrad už bude hotový, říkáš… . Nezbývá než dokončit můj plán. Jsem už vážně unavený, věkem mé síly slábnou. Jsem rád, že nenastaly žádné komplikace. Tak tedy nachystej vše potřebné na cestu ke Xaverovi!” “Jak si přeješ, králi.”
Když se Hynek vzdálil, králi proběhl tváří lišácký úsměv a pro sebe si zamumlal: “To budeš synku koukat, co jsem pro tebe nachystal!”

Nic netušící Xaver klimbal v křesle po dobrém obědě, když tu někdo zabušil na dveře jeho pokoje. „No tak vstupte“, houkl ke dveřím rozmrzele Xaver. Do dveří vstoupil královský posel! „A sakra“, div že nevykřikl Xaver. Tohle tedy nečekal.
„Pane, přináším důležitý dopis od Vašeho otce.“ Veškerá ospalost byla rázem pryč.
„Xavere, dopisy od Tebe přicházejí stále méně a méně. A je to také už pěkná řádka let, co jsi vyrazil na zkušenou a co jsem Tě viděl naposled. I řekl jsem si, že se k tobě vypravím s plnou parádou a aspoň se podívám, jak se Ti daří. Čekej mě sedm dní od příjezdu mého posla.“
„A sakra“ teď už si nahlas ulevil zaskočený Xaver. Tak tohle už vůbec nečekal!

6_okruh_zacatek

 

2/5 PROJDĚTE SI PEČLIVĚ VŠECHNY LEKCE

LEKCE 1:

Proč myslet na důchod už v mládí?

Zítra může také znamenat nikdy!

LEKCE 2:

Produkty pro spoření na důchod

Penzijní spoření není osamocené.

3/5 OVĚŘTE SVÉ NABYTÉ ZNALOSTI

Zvládli jste všechny lekce? Co takhle kontrolní testík?

Spustit test

4/5 PŘEČTĚTE SI DOKONČENÍ XAVEROVA PŘÍBĚHU

 

Tak tohle Xaver nečekal!

Přečíst Xaverův příběh

„Ať žije král, ať žije král“, volali lidé shromáždění kolem cesty na hrad. Král s potěšením mával na pozdrav. Xaver na koni v čele uvítací družiny čekal před ještě nedokončenou hradní bránou. Tvář měl pobledlou, nervózně poklepával prsty na hrušku svého sedla, bylo znát, že je napjatý jak tětiva luku. Co mám očekávat? Přijel otec skutečně ze zvědavosti nebo je za tím něco jiného? Jak se bude tvářit na to, že hrad ještě není dokončen?

„Vítám Tě, můj královský otče!“ Xaver sesedl z koně a šel uvítat svého krále. Král se tvářil přísně, nehnul ani brvou a choval se chladně přesně podle protokolu. „Vidím synu, že hrad ještě není úplně dokončen …“. V Xaverovi by se krve nedořezal. Chtěl něco říci na vysvětlenou, ale přes stažené hrdlo nevypravil ani hlásek. Mlčky prošli až na nádvoří. Král se rozhlédl kolem dokola a pak ukázal prstem na nejvyšší věž. „Tam už je možné civilizovaně vylézt?“ Xaver mlčky přikývl. Beze slov vystoupali až na ochoz. Pod nimi byla Xaverova rozlehlá vesnice, obdělaná pole, z dílen stoupal dým.

Král se zhluboka nadechl a zvolal: „Xavere, synu můj, tys to dokázal!“ a objal Xavera vší silou. Z Xavera rázem spadlo veškeré napětí.

Večer seděli král s Xaverem u krbu a popíjeli víno. Král nešetřil chválou, byl synovým dílem nadšen. Možná až moc …

„Xavere, poslyš moje rozhodnutí. Jsem již starý a unavený, na kralování už nemám dost sil. Ty jsi prokázal, že kralování zvládneš. Nuže, na jaře Ti předám žezlo a sám se přestěhuji sem, opravdu báječně jsi mi to tu zařídil.“

Xaverův výraz ve tváři byl učebnicovým příkladem překvapení.

6_okruh_dokonceni

5/5 XAVERŮV PŘÍBĚH VE SVĚTLE NAŠÍ DOBY

Xaverův otec se nemohl spoléhat na žádný systém důchodového zabezpečení, musel se na stáří zajistit sám.
Vymyslel to skutečně šalamounsky, pověřil svého syna, aby mu vytvořil aktivum – prosperující vesnici chráněnou bytelným hradem.
Král, i když předá žezlo a korunu Xaverovi, nepřestane být aktivní, bude se starat o svoje malé panství, chránit ho, k tomu mu budou síly stále stačit. Daně placené jeho poddanými mu zabezpečí životní úroveň hodnou krále, byť bývalého.

Pokud chcete prožít podzim svého života důstojně a spokojeně, začněte svoje důchodové aktivum vytvářet včas. Čím dříve, tím lépe. V mládí se jedná o užitečný návyk a nízké částky, později jde o nutnost a částky vyšší.

Zatím jsme se soustředili pouze na finanční stránku věci. V jiném kurzu se podíváme i na další oblasti, protože podle názoru FinanceHrou.cz není příprava na důchod jen o penězích, jak se s oblibou obecně a často tvrdí.