Doplňkové penzijní spoření

Základní principy

Účastník penzijního spoření uzavře smlouvu s některou z Penzijních společností. Účastníkem se může stát nejen osoba starší 18 let, ale i nezletilá osoba (dítě).

Na účet účastníka plynou peníze z těchto zdrojů:

  • vlastní peníze účastníka,
  • státní příspěvky,
  • příspěvky zaměstnavatele (pokud mu je tedy zaměstnavatel poskytuje).

Peníze účastníka (z výše uvedených zdrojů) jsou investovány do některého z účastnických fondů nebo jejich kombinace. Fond(y) si zvolí účastník při uzavírání smlouvy.

Účastnické fondy

Účastnické fondy fungují na stejném principu jako klasické podílové fondy. Takže správně bychom měli tento produkt nazvat „Investování na penzi“. Účastníkovy peníze jsou prostřednictvím fondů investovány na kapitálových trzích, zejména do dluhopisů a akcií.

Na výběr je několik fondů, liší se svou investiční strategií (do čeho mohou investovat a v jakém objemu) a tedy i mírou investičního rizika a potenciálu výnosu.

  • Konzervativní fond (účastnický povinný konzervativní fond) – povinně ho musí mít ve své nabídce každá penzijní společnost. Investuje především do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu. Tomu odpovídá i jeho potenciál výnosu a podstupované riziko – jsou NÍZKÉ.
  • Vyvážený fond (vyvážený účastnický fond) – zhruba čtvrtinu prostředků investuje do akcií, tím zvyšuje potenciál výnosu i podstupované riziko.
  • Dynamický fond (dynamický účastnický fond) – zhruba ¾ majetku investuje do akcií. Lze u něj očekávat nejvyšší výnos za cenu poměrně vysokého rizika.

Oproti podílovým fondům mají účastnické fondy jednu výhodu – jsou levnější. Účastníci neplatí vstupní poplatky a poplatky za správu fondu jsou o něco nižší. To by mělo mít pozitivní vliv na výnosnost účastnických fondů zvláště v dlouhodobém horizontu, pro který jsou tyto fondy primárně určeny.

Zajímavost

Je poněkud zvláštní, jak se zachází s pojmy spoření a investování v oblasti účastnických fondů. Produkt se jmenuje penzijní spoření, a přitom „spoříte“ do fondů, které Vaše „naspořené“ peníze investují na kapitálových trzích. Investiční riziko nesete Vy a ostatní účastníci fondů, nikdo jiný.

Takže ačkoli se mluví o spoření, ve skutečnosti se jedná o investování. V konečném důsledku je to dobře, protože pro střední a dlouhé horizonty je investování výrazně lepší volbou, má potenciál zvítězit nad inflací. Jenom se tím vytváří trochu zmatku ve finanční terminologii. A možná bude někdo zaskočen, až uvidí na pravidelném výpise snížení hodnoty svých penzijních „úspor“ v důsledku poklesu cen na kapitálových trzích.