Penzijní připojištění – shrnutí

Penzijní spoření z hlediska vhodnosti pro spoření na důchod

Pro rozbor „vhodnosti“ penzijního připojištění pro spoření pro důchod můžeme vzít v úvahu níže uvedená kritéria.

Doba spoření
Není určena, ale pro získání všech benefitů nesmí být kratší než 60 měsíců.

Schopnost produktu překonat růst cen (inflaci)
Má minimální šanci dlouhodobě překonávat inflaci.

Pravidelné poplatky
Transformovaný fond platí poplatky za správu své penzijní společnosti. Jsou nižší než u srovnatelných podílových fondů.

Politické riziko
Jedná se o státem podporovaný produkt, politické riziko spočívá v nečekaných změnách pro poskytování těchto podpor. Například zrušení státních příspěvků, zrušení daňových výhod, dodatečné zdanění úspor. Za alespoň trochu rozumné vlády by k těmto krokům dojít nemělo.

Investiční riziko
Nese penzijní fond – musí každý rok garantovat nezáporné zhodnocení.

Závěr

Penzijní připojištění se k zabezpečení na důchod moc nehodí. Pokud už tento produkt máte, je rozumnější zvážit přestup do některého z účastnických fondů penzijního spoření.
Setrvání v tomto produktu může být vhodné, pokud Vám zbývá krátká doba do důchodu nebo do čerpání výsluhové penze (po 15 letech můžete vybrat až 50% úspor).