Podílové fondy

Proč podílové fondy

Začátečník by neměl pokoušet štěstěnu tím, že by si sám vybíral jednotlivé dluhopisy nebo akcie, sám se rozhodoval, kdy je vhodné je nakoupit nebo prodat nebo veškeré peníze určené na investice investoval v jednom okamžiku či do jednoho cenného papíru.

Na začátek jsou obecně vhodné podílové fondy. Jejich přednosti ocení i zkušený investor.

Co jsou podílové fondy?
Zjednodušeně řečeno:
Skupina investorů dá své peníze na jednu hromadu (vytvoří fond) a najme si profesionálního správce. Domluví se na investiční strategii, kterou se musí správce řídit a na výši odměny, kterou správce bude dostávat. Správce tedy investuje shromážděné prostředky dle vlastního uvážení, ale vždy v souladu s domluvenou strategií.

V praxi to vypadá tak, že správcem je investiční společnost, která aktivně fondy vytváří a nabízí na trhu. Investor tak nemusí shánět další investory, ale pouze si vybere pro něj vhodný fond a do něj přiloží svoje peníze. Všechny důležité informace o fondu, především popis jeho investiční strategie je ve statutu (prospektu) fondu, ve stručnější formě pak v dokumentu Klíčové informace pro investory.

Příklad

Jestliže si investor začátečník bez zkušeností začne sám bez rozmyslu nakupovat investice do svého portfolia, často to dopadne, jako když pejsek s kočičkou vařili dort. Spousta na první pohled vhodných ingrediencí, ale celkový výsledek je nepoživatelný.

Pokud ale využije takový investor služby profesionálního portfoliomanažera a tedy zainvestuje do podílového fondu, výsledek bude poživatelný ba dokonce může být chutný.