Podhodnocené vs. nadhodnocené pojištění

Podpojištěnost a přepojištěnost

Při sjednávání pojištění je důležité stanovení správné ceny nemovitosti či věcí v domácnosti a tedy i pojistné částky.

V praxi se lze setkat s chybným stanovením ceny, nastává tak:

    • Podpojištěnost, pokud je pojistná částka stanovena níže, než je skutečná hodnota majetku. Sice je zároveň nižší platba pojistného (cena pojištění), ALE v případě pojistné události by pojišťovna krátila plnění. Jinými slovy: snížila by vyplacenou pojistnou částku.
    • Přepojištěnost, když je majetek pojištěn na vyšší částku, než je skutečná hodnota majetku. Platba pojistného (cena pojištění) je pak zbytečně vysoká. Při pojistné události pak pojišťovna plní do výše hodnoty poškozeného majetku bez ohledu na to, že pojistné bylo vyšší, než bylo nutné.

Příklad přepojištění

Petr má pojištění domácnosti na 1 000 000 Kč, ale hodnota jeho majetku je stěží 100 000 Kč. Petr zbytečně přeplácí a za peníze placené navíc nic nezíská.