ZÁVĚR

Existuje několik systémů finančního poradenství, které se liší rozsahem nabídky produktů a služeb a způsobem odměňování poradců.

I když v některých systémech je větší náchylnost k tomu, aby poradce jednal více ve svůj prospěch, než ve prospěch klienta, nakonec rozhodujícím faktorem je osobnost konkrétního poradce.

Poctivý a odborně zdatný poradce dokáže dát cennou radu v každém systému.