Překlenovací úvěr ze stavebního spoření (meziúvěr)

Charakteristika

Překlenovací úvěr můžete využit v případě, že potřebujete úvěr dříve, než splníte podmínky na poskytnutí řádného úvěru (přidělení cílové částky).

  • Poslouží Vám tedy k překlenutí doby od podpisu smlouvy do doby splnění podmínek pro přidělení cílové částky a tím i poskytnutí řádného úvěru.
  • Překlenovací úvěr lze získat téměř ihned po podpisu smlouvy o stavebním spoření.
  • Spořitelna především prověřuje Vaši schopnost úvěr splácet a poskytnout vhodné zajištění.

Maximální výše překlenovacího úvěru = výše cílové částky.

Průběh stavebního spoření při využití překlenovacího úvěru vypadá takto:

  1. Podpis smlouvy o stavebním spoření.
  2. Sjednání překlenovacího úvěru. V této fázi splácíte pouze úroky z půjčené částky, výše úvěru zůstává stále stejná. Zároveň spoříte, abyste splnil/a podmínky pro přidělení cílové částky.
  3. Přidělením cílové částky je splacen překlenovací úvěr a dále pak splácíte řádný úvěr ze stavebního spoření (jistinu + úrok).

Doplnění

Určitou vadou na kráse překlenovacího úvěru je, že po celou dobu jeho trvání platíte úroky z celé půjčené částky. Úvěr totiž nesplácíte postupně tím, jak spoříte, ale až najednou při přidělení cílové částky. Tímto se překlenovací úvěr trochu prodraží.
Na druhou stranu je úroková sazba překlenovacího úvěru nižší než u úvěru spotřebitelského. Takže pokud potřebujete např. rekonstruovat koupelnu či kuchyň, je překlenovací úvěr docela dobrou volbou.