Doplňkové penzijní spoření – shrnutí

Penzijní spoření z hlediska vhodnosti pro spoření na důchod

Pro rozbor „vhodnosti“ penzijního spoření pro spoření pro důchod můžeme vzít v úvahu níže uvedená kritéria.

Doba spoření
Na výběr jsou fondy s krátkým, středním i dlouhým horizontem.

Schopnost produktu překonat růst cen (inflaci)
Konzervativní fond – minimální šance na překonání inflace.
Vyvážený fond – měl by alespoň udržet krok s inflací nebo ji lehce předstihnout při dodržení dostatečně dlouhé doby spoření/investování – alespoň 5 let.
Dynamický fond – velká šance utéct inflaci, ale pouze pokud mu dáme dostatečnou dobu – 10 a více let.

Pravidelné poplatky
Účastník neplatí přímo žádné poplatky za uzavření smlouvy ani žádné pravidelné poplatky. Poplatky za správu (obhospodařování) fondů jsou poměrně nízké.

Politické riziko
Jedná se o státem podporovaný produkt, politické riziko spočívá v nečekaných změnách pro poskytování těchto podpor. Například zrušení státních příspěvků, zrušení daňových výhod, dodatečné zdanění úspor. Za alespoň trochu rozumné vlády by k těmto krokům dojít nemělo.

Investiční riziko
Záleží na výběru konkrétního penzijního fondu.

Závěr

Penzijní spoření je vhodným produktem pro účel, ke kterému bylo stvořeno. Obzvláště to platí v případě, že Vám přispívá i zaměstnavatel.
Nízká dostupnost peněz je na jednu stranou nevýhodou, ale na druhou stranu to je určitá pojistka proti vlastnímu nutkání naspořené peníze spotřebovat na jiné účely.
Nezapomeňte, že se jedná o investování.