Produkty peněžního trhu

O jaké se jedná produkty?

Z praktického hlediska, pro potřeby „běžného člověka“, jsou důležité především:

1. Podílové fondy zaměřené na produkty peněžního trhu,

2. Státní pokladniční poukázky – jsou určeny pro velké hráče na trhu (banky, pojišťovny, …),

3. Mezi produkty peněžního trhu bývají počítány i dluhopisy, kterým zbývá z původní doby do splatnosti méně než jeden rok.

Produkty peněžního trhu jako investiční příležitost

  • Potenciál výnosu: nízký (nesou nízký úrok)
  • Riziko: nízké
  • Investiční horizont: krátký (vyznačují se krátkou dobou do splatnosti, max. jeden rok)
  • Dostupnost: velmi vysoká
  • Náročnost na čas: nízká
  • Náročnost na odbornost: nízká

Tyto produkty za alespoň trochu normálních okolností nepřinesou ani pozitivní ani negativní překvapení. Neudělají moc radosti, ale také ani neublíží.

Příklad

Před finanční krizí, tj. před rokem 2008, bývalo pro krátkodobé investování (6 měsíců až cca 2 roky) výhodné využívat podílové fondy zaměřené na produkty peněžního trhu. Vynášely více než běžné vklady v bankách, přičemž riziko bývalo velmi, velmi nízké.

Dnes (2017) jsou tyto fondy zcela na okraji investorského zájmu, a to díky politice centrálních bank, které experimentují se zápornými úrokovými sazbami.