Dluhopisy

Co je to dluhopis?

Dluhopis je vlastně standardizovaný úvěr, který na sebe vzal podobu cenného papíru. Na rozdíl od bankovního úvěru lze s dluhopisem obchodovat, např. na burze cenných papírů.

Dříve bývaly vydávány v papírové formě s velmi propracovanou grafikou, byly to tedy skutečné cenné papíry. Měly tzv. plášť s uvedenými podmínkami a kupóny pro výplatu úroků, které si investor odstřihnul a donesl do zprostředkující banky k proplacení.

Dnes už jsou dluhopisy vydávány především v tzv. zaknihované podobě, ve formě elektronického záznamu v příslušné evidenci.

Pojmy spojené s dluhopisy

 • Emitent = vydavatel dluhopisu, dlužník (stát, město, firma).
 • Věřitel = investor, kupující dluhopisu.
 • Nominální hodnota = částka uvedená na jednom ks dluhopisu.
 • Úroková sazba = výše vypláceného výnosu z dluhopisu uvedená v procentech. Může být pevná po celou dobu nebo pohyblivá, navázaná např. na výši inflace nebo mezibankovní úrokové sazby.
 • Kupón = jiný název pro úrok. Pochází z doby, kdy se dluhopisy vydávaly v listinné podobě.
 • Cena dluhopisu = aktuální cena, za kterou se dluhopis obchoduje na sekundárním trhu (burze). Může být vyšší i nižší než nominální hodnota.
 • Datum splatnosti = datum, kdy emitent vrátí zpět nominální hodnotu dluhopisu a tím dluhopis zanikne.
 • Upisovací období = v něm lze dluhopis koupit přímo od emitenta, zpravidla za nominální hodnotu.
  Po uplynutí upisovacího období lze dluhopisy nakupovat na sekundárním trhu, avšak za tržní cenu.
 • Rating neboli kvalita dluhopisu, resp. vydavatele dluhopisu (dlužníka). Je to jakási známka kvality, kterou udělují ratingové agentury, používají třípísmenné zkratky (např. AAA, Aaa).

Dluhopisy jako investiční příležitost

 • Potenciál výnosu: nižší až střední
 • Riziko: nižší až střední
 • Investiční horizont (doba do splatnosti) – několik let až několik desítek let (ale dluhopis lze prodat i před splatností)
 • Dostupnost: vysoká až střední
 • Náročnost na čas: nízká
 • Náročnost na odbornost: nízká

Dluhopisy jsou o něco výnosnější investice než produkty peněžního trhu, jsou i o něco rizikovější. Žádná dramatická překvapení (ať pozitivní nebo negativní) nelze očekávat za předpokladu, že se jedná o kvalitní dluhopis s dobrým ratingem a na trhu se neděje něco výrazně neobvyklého.

Užitečná zajímavost

Za normálních okolností platí některé zákonitosti (výjimky ale nejsou výjimečné):

 • čím vyšší je úroková sazba oproti běžné sazbě na trhu, tím bude dluhopis rizikovější,
 • čím horší je rating vydavatele (emitenta), tím vyšší je úroková sazba,
 • čím delší je doba do splatnosti, tím vyšší je úroková sazba,
 • pokud klesají úrokové sazby na trhu, ceny pevně úročených dluhopisů rostou,
 • pokud rostou úrokové sazby na trhu, ceny pevně úročených dluhopisů klesají.