ZÁVĚR

Ačkoli investování do „obyčejného“ smíšeného fondu je spíše nudné, považujeme ho za velmi přínosné pro začínajícího rozumného investora.

Pro začátek stačí, abyste si uměl/a vybrat smíšený fond pro svoje potřeby a podle své odolnosti vůči případným větším poklesům.

Adrenalin je lepší zažívat v aktivitách, které jsou k tomu určené.

Díky získaným investičním zkušenostem můžete jako rozumný investor postupně rozšiřovat spektrum investičních produktů a vytvářet si jejich portfolio zcela specifické pro svou náturu a situaci. Pak začne být investování i více sexy.

Ale o tom až v dalším kurzu.