Stavební spoření

Obecné vlastnosti

Spořit lze i s podporou státu, ano, jedná se o “notoricky” známé stavební spoření.

Stavební spoření se k nám do Čech rozšířilo z Německa a Rakouska krátce po roce 1989 a díky mohutné reklamě postavené především na možnosti získat státní podporu získalo velmi záhy ohromnou popularitu.

Uzavřením smlouvy o stavebním spoření se stáváte účastníkem stavebního spoření a máte tyto možnosti:

  1. spořit za poměrně dobrých podmínek
  2. čerpat řádný úvěr – viz okruh Úvěry
  3. čerpat tzv. překlenovací úvěr (někdy nazývaný meziúvěr) – viz okruh Úvěry

Ve smlouvě je sjednána tzv. cílová částka, od níž se odvíjí doporučená výše pravidelného měsíčního vkladu.

Cílová částka = součet všech Vašich vkladů + úroky od spořitelny + státní podpora + objem případného úvěru

Smlouva je na dobu neurčitou, spořit na ni lze neomezeně dlouho, pouze se nesmí přespořit cílová částka (cílovou částku lze v průběhu spoření po dohodě se spořitelnou zvyšovat).

Spořit můžete:

  1. pravidelně v libovolném intervalu (měsíčně, ročně, …)
  2. nepravidelně
  3. jednorázově, tj. celá spořená částka je vložena najednou jako jednorázový vklad.

Spoření přináší dva typy výnosů:

  1. úrok od stavební spořitelny
  2. státní podporu, každý rok je na Váš účet stavebního spoření připsána záloha státní podpory. Skutečně vyplacena je až po skončení spoření a po splnění zákonných podmínek, především ohledně délky spoření a (ne)manipulace s vkladem.

Doplnění

Stavební spoření se nehodí pro finanční rezervu, protože peníze z něj nelze jednoduše a rychle vybrat.

Naopak se hodí pro spoření ve střednědobém horizontu.