Stavební spoření

Základní parametry stavebního spoření (v roce 2017)

Výše státní podpory 10% z naspořené částky za kalendářní rok, max. 2 000 Kč
Minimální spořená částka zpravidla 0,5% z cílové částky (dle konkrétní spořitelny)
„Optimální“ spořená částka (z hlediska státní podpory) 1 667 Kč/měsíc (20 000 Kč/rok)
Úrok od spořitelny cca 1,5% (dle konkrétní spořitelny)
Srážková daň z úroků 15%
Minimální délka spoření (pro přiznání platby státní podpory) 6 let
Výpovědní lhůta pro vyplacení vkladu po uplynutí 6 let spoření 2 až 3 měsíce (dle stavební spořitelny)
Poplatek za uzavření smlouvy 1% z cílové částky
Poplatek za vedení účtu stavební spoření řádově stokoruny ročně (cca 300 Kč/rok)

 

Zajímavost

Státní podpora se počítá ze zůstatku účtu ve stavební spořitelně k 31.12. daného roku. Takže ten, kdo posílá celý roční vklad jednorázově, musí převod zadat včas, aby jeho vklad došel do spořitelny nejpozději na Silvestra.
Velká část stavebních spořitelů nechává tento převod až na poslední chvíli a pak se zbytečně stresuje, jestli se to stihne. Skoro to vypadá, jako by to byl náš národní sport – vyhraje ten, kdo peníze pošle nejpozději. Přitom by stačilo převod zadat už na začátku prosince nebo mít takto zadaný pravidelný převodní příkaz. A bylo by tak o jeden stres na konci roku méně.