Stavební spoření

Státní podpora

Zálohy státní podpory jsou optimalizovány, tzn. že pokud za jeden kalendářní rok naspoříte víc, než je nutné z hlediska maximální státní podpory, je „přebytek“ vkladu započítán do základu pro výpočet státní podpory na další rok. V dalším roce lze tudíž spořit méně.

Cílová částka

Po splnění vybraných podmínek pro poskytnutí úvěru Vám spořitelna nabídne tzv. přidělení cílové částky, tj. vyplacení naspořené částky (včetně připsaných úroků a státní podpory) + poskytnutí řádného úvěru. Po formálním akceptování přijetí cílové částky můžete získat úvěr, musíte však splnit další nutné podmínky – viz okruh Úvěry.

Pokud úvěr nepotřebujete, můžete po uplynutí zákonné minimální doby (aktuálně je to 6 let) smlouvu vypovědět (výpovědní doba 2 – 3 měsíce) a svoje naspořené prostředky (včetně připsaných úroků a státní podpory) použít na cokoliv.

Příklad

Pan Spořivý prvním roce naspořil 35 000 Kč. Pro maximální státní podporu by mu ale stačilo 20 000 Kč.

K tomu, aby i za druhý rok získal opět maximální podporu, by mu stačilo ve druhém roce naspořit 5 000 Kč, protože 15 000 Kč jako „přebytek“ z prvního roku se započítá do základny pro státní podporu za druhý rok.

Pan Spořivý může samozřejmě i ve druhém roce naspořit víc, přebytek za první i druhý rok se tak automaticky započte do třetího roku.