Princip pojištění

Jak to vlastně funguje

Hodně lidí (pojistníků) pravidelně platí malé částky (pojistné) do společného „fondu“, který vlastní a spravuje pojišťovna.

Pouze velmi malé množství lidí (pojištěných) čerpá z „fondu“ zpravidla větší až velké částky pro odstranění následků katastrof (pojistných událostí).

Pojišťovna si za správu pojištění účtuje odměnu z placeného pojistného. Používá ho na vlastní provoz a rozvoj a platí si svoje vlastní pojištění (zajistné) u tzv. zajišťovny.

Zajímavost

Zajišťovnám se také říká pojišťovny pojišťoven. Pomáhají pojišťovnám ustát velké katastrofy jako je např. stoletá voda, kdy rozsah škod je už na pojišťovnu příliš velký a nemá tedy dostatek prostředků na výplatu pojistného na úhradu škod.