Cestovní pojištění

Charakteristika

Cestovat do zahraničí bez cestovního pojištění je zbytečný a neomluvitelný hazard. Náklady na něj jsou směšné ve srovnání s tím, proti jakým rizikům chrání.

Lékařská péče v zahraničí není pojištěna v rámci standardního zdravotního pojištění, které si každý občan v ČR platí (nebo by alespoň platit měl). Jeden nešikovný úraz v zahraničí dokáže zruinovat rodinný rozpočet.

Z pojistky se většinou hradí:

  • lékařské ošetření
  • léky předepsané lékařem
  • náklady na pobyt v nemocnici
  • ošetření zubů pro utišení akutní bolesti
  • přeprava do nejbližšího zdravotnického zařízení a zpět
  • repatriace, tj. převoz do ČR v případě, že pojištěný nebude moci ze zdravotních důvodů použít původně plánovaný dopravní prostředek
  • převoz tělesných ostatků pojištěného do ČR v případě jeho úmrtí nebo náklady na pohřeb, pokud převoz není možný
  • případně další služby dle nabídky konkrétní pojišťovny (úrazové pojištění, asistenční služba, která je dostupná 24 hodin denně v českém jazyce, pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění storna zájezdu, pojištění právní ochrany, pojištění rizikových a rekreačních sportů atd.)

Stejně jako u každého pojištění se podívejte na pojistné podmínky, limity a výluky! Cena by neměla být jediným kritériem.

Doplnění

Pojištění při cestách do EU
Nalejme si čistého vína – „modrá“ kartička Evropského průkazu zdravotního pojištění od Vaší zdravotní pojišťovny nestačí. Pokud nemáte cestovní pojištění, vztahuje se sice na Vás pojištění v zemích EU, ale mnohé země Evropské Unie vyžadují od pacientů poměrně vysokou spoluúčast na ošetření. Navíc toto ošetření musí být provedeno pouze ve státních zdravotních zařízeních a pojištění se nevztahuje na převoz do nemocnice či domů.
Pokud se Vám například stane úraz v Německu a potřebujete dopravu vrtulníkem (několik tisíc EUR) nebo máte komplikovaný úraz (např. cena lékařského úkonu při komplikovanějším úrazu může přesáhnout i 10 000 EUR), tak bez patřičného cestovního pojištění to musíte zaplatit Vy. A to, že jsme v EU Vám nepomůže…