Životní pojištění

Poslání životního pojištění

Základním posláním je ochrana lidí blízkých pojištěnému před finančním strádáním v případě, že by pojištěný zemřel. Jedná se tedy především o rodinné příslušníky, kteří jsou závislí na příjmu pojištěného.

Dalším posláním je nahradit pojištěnému výpadek jeho pravidelných příjmů v případě výrazného zhoršení jeho zdravotního stavu z důvodu úrazu nebo nemoci. Proto lze k základnímu pojištění sjednat i další typy pojištění, například:

  • vážných nemocí
  • proti invaliditě
  • úrazu
  • pobytu v nemocnici

Toto pojištění nepotřebujete, pokud na Vašem příjmu není nikdo další životně závislý nebo pokud výše Vašich úspor dosahuje značné výše a výpadek přijmu by pro Vás nebyl žádnou katastrofou.

V ostatních případech je pro Vás nebo Vašeho partnera či partnerku životní pojištění více než důležité.

Příklad

Dobře vydělávající manžel, jeho manželka je v domácnosti a nepravidelně pomáhá v charitativní organizaci.
Pro manžela je životní pojištění „morální povinností“, pro manželku je nadbytečné.