Povinné ručení (pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Základní charakteristiky

Toto pojištění je povinné pro každého majitele motorového vozidla, který chce s tímto vozidlem využívat veřejné komunikace.
Slouží k náhradě škody poškozenému při dopravní nehodě.

  • Pojišťovna vyplatí plnění z pojistné smlouvy viníka nehody. Pokud však viník řídil vozidlo pod vlivem alkoholu nebo drogy nebo vozidlo nebylo způsobilé k provozu na veřejných komunikacích, pak pojišťovna může vyplacenou částku vymáhat na viníkovi.
  • Dokladem o sjednání pojištění je tzv. zelená karta, kterou je nutné mít s sebou ve vozidle. Každý rok pojišťovna vydává novou zelenou kartu.
  • Pokud za předchozích 12 měsíců nezpůsobil pojistník žádnou dopravní nehodu, má nárok na slevu z pojistného – bonus.
  • Naopak, pokud nehodu způsobil, může pojišťovna pojistné navýšit o malus.
  • Systém bonus/malus se vztahuje na osobu pojistníka, nikoliv na jeho vozidlo, tedy i po prodeji vozidla a koupi nového lze u nového pojištění uplatnit již dosažený bonus.

Tip

Nevybírejte pojištění jenom podle ceny. Nejnižší cena pojistného se často nevyplácí. Podívejte se i na další parametry pojištění jako je výše spoluúčasti, asistenční služby v případě poruchy či nehody vozidla, reputace pojistitele v oblasti likvidace pojistné události (jak rychle a ochotně pojišťovna plní v případě pojistné události).