Pojištění domácnosti

Základní charakteristiky

Pojištění domácnosti pokrývá rizika poškození, zničení či odcizení vybavení domácnosti – nábytek, podlahové krytiny, elektronika, cennosti, sportovní potřeby, atd.

K pojistné události musí dojít ve smlouvě určeným způsobem, tedy zpravidla:

  • krádeží, vloupáním nebo loupeží
  • požárem, výbuchem, bleskem
  • pádem letadla
  • vichřicí, krupobitím, pádem stromu nebo stožáru
  • vodou z vodovodního potrubí
  • povodní nebo záplavou
  • atd.

Stejně jako u pojištění nemovitosti je potřeba dát pozor na podpojištění a dále, zda se pojištění sjednává na novou cenu.
Opět se jedná o relativně levné pojištění, proto neuvažujte o žádném samopojištění. Máte-li ve Vaší domácnosti něco neobvykle hodnotného (drahé kolo, starožitný servis po babičce, …) a chcete to pojistit, vždy na to zástupce pojišťovny výslovně upozorněte (je rozumné tyto věci uvést konkrétně do pojistné smlouvy).

Když hodnotu věcí ve Vaší domácnosti významně zvýšíte (nakoupíte další vybavení), nezapomeňte svoje pojištění aktualizovat.

Tip

Nejen kvůli Vaší bezpečnosti a ochraně Vašeho majetku se vyplatí zvýšit úroveň zabezpečení Vaší domácnosti např. tím, že si pořídíte bezpečnostní dveře a zámky, rolety, elektronický zabezpečovací systém apod. Můžete tak dosáhnout nižší ceny pojištění či vyšší plnění.