Mít vlastního finančního poradce?

Dobrý finanční poradce

 • Nejdříve se Vás snaží poznat, klade hodně otázek, nejen o financích.
 • Klade otevřené otázky a nechá Vás mluvit.
 • Pozorně Vám naslouchá.
 • Mluví srozumitelně, ujišťuje se, že rozumíte tomu, co Vám říká. Vysvětluje.
 • Dá Vám dostatek času na rozmyšlenou. I on si vezme čas na přípravu řešení Vašich potřeb, zvláště, když Váš „případ“ je složitý nebo komplexní.
 • Upozorní na možná úskalí a rizika.
 • Nezatajuje poplatky, umí vysvětlit, za co je platíte.

Poradci vs „poradci“

 • Moc se neptá, hodně mluví, vychvaluje svůj produkt.
 • Klade manipulativní otázky a občas na ně sám odpovídá, např.: „Vy nechcete více peněz? No, kdo by nechtěl, že!“
 • Máte pocit, že Vás moc neposlouchá.
 • Snaží se působit odborně, neřeší, jestli mu rozumíte.
 • Snaží se Vás dotlačit k podpisu smlouvy nejlépe okamžitě, protože zítra by již mohlo být pozdě.
 • Jeho produkt prakticky nemá žádná úskalí a rizika. Univerzálně nabízí investiční životní pojištění, protože „by ho měli mít přece všichni.“
 • Poplatky zmíní jen letmo.
 • Rozhovor směřuje k tomu, že Vy máte problém, na který ON má SUPER řešení. Stačí uzavřít smlouvu na jeho produkt.

Příklad

doplnit